Forskjellen mellom Genealogi og Slektsgransking

Det har lenge pågått en diskusjon når det gjelder hva som inngår i genealogisk forskning og slektsgransking, og om de to metodene er like eller separate. Hva kan vi si at forskjellene mellom dem er?

Ulike fremgangsmåter for ulike mål

Forskjellen mellom Genealogi og Slektsgransking

Vi kan hevde at genealogi og slektsgransking er to ulike fremgangsmåter for å avdekke ulike aspekter ved din families historie. De tar i bruk forskjellige metoder og forsøker å belyse ulike deler av slektens bakgrunn.

For det første er genealogi opptatt av å forske på familiens biologiske historie. En ønsker her å forstå hvordan en familie er bygget opp gjennom ulike generasjoner. Dette gjøres for å legge grunnlaget for et slektstre eller slektsliste.

Slektsgransking derimot, er opptatt av alle aspekter ved familiens historie, ikke kun det biologiske. En forsøker i slektsgranskingen å si noe om hvem forfedrene dine faktisk var. Dette inkluderer mer enn kun en vitenskapelig forståelse av slektens generasjoner og slektstre. Familiemedlemmene sine sosiale liv, arbeid og andre aktiviteter er relevante for slektsgranskingen, ettersom dette bidrar til å belyse hvem slekten din faktisk var.

Slektsgransking handler dermed om å bli kjent med de ulike medlemmene av slekten din. Genealogi er heller opptatt av å belyse at de eksisterte og hvor de kan plasseres i for eksempel et slektstre. 

Hvordan går de ulike metodene frem for å studere din familie?

Forskjellen mellom Genealogi og Slektsgransking

Genealogi er, i tillegg til å avdekke hvem som er biologiske medlemmer av din slekt, opptatt av å sette en dato for når de levde, finne ut hvor de bodde og hvilke relasjoner de har til andre i ditt slektstre. Dette gjøres hovedsakelig gjennom genetiske analyser slik at man har et grunnlag for å si hvor de kan plasseres i din families historie.

Slektsgransking ønsker å gjøre deg kjent med familiens medlemmer gjennom studier av journaler, nyhetsartikler, dagbøker og andre dokumenter som sier noe om de ulike medlemmene av din slekts liv. Dette skiller slektsgranskingen fra genealogien, ettersom en av dine forfedres dagbøker ikke vil være til nytte for genealogiens fokus på biologisk plassering av slektens medlemmer.

Genealogi og slektsgransking – to sider av samme mynt

Begge metodene ønsker å hjelpe deg med å belyse hvordan slekten din ser ut. Genealogi ønsker å si noe om hvem som er forfedrene dine og hvor de levde. Slektsgransking er heller opptatt av å studere hvem forfedrene dine faktisk var. På denne måten kan vi si at genealogi og slektsgransking er veldig ulike, men fortsatt to sider av samme mynt – nemlig din familie.