Tips til å spore opp dine forfedre

Det er ikke så rart at antall mennesker som holder på med slektsforskning øker i takt med at informasjonen på nettet blir mer og mer tilgjengelig. Den stadig økende mengden av informasjon som ligger der ute, gjør det lettere for deg og meg å gjøre et søk. Kanskje finner du frem til informasjon som du før nettet kunne ha brukt år på å finne fram til. Enten du er nybegynner eller har holdt på en stund, så er godt å ta med seg noen gode verktøy i bagasjen din. Noen gode tips på veien mot et fullt slektstre, er:

Søketips på Google

Googler du et navn, så kan det være et lurt tips å sette dette navnet i hermetegn. Da begrenser du søkeresultatene og det blir lettere å finne frem til relevant informasjon. Det er også lurt å ikke bare søke på etternavn til gifte kvinner, men også på de etternavnene som de hadde som barn.

tips spore dine forfedre

Slektsgranskere har brukerfora

Enten du er nybegynner eller har holdt på en stund, så kan det være et lurt tips å kikke innom forskjellige brukerfora for slektsgranskere. Der kan du både dele informasjon og framgangsmåter, og kanskje få et lurt tips eller to for din videre granskning. Et slikt brukerfora er brukerforumet til Digitalarkivet.

Arkiver på nett

Et annet sted på nettet som det kan være lurt å besøke når du gransker slekten er Arkivportalen. Arkivportalen er en portal med flere arkiver, og her finner du opplysninger fra Riksarkivet, noen statsarkiv og andre som har arkiver. Her er det ofte mye informasjon å hente.

Sensitiv informasjon

tips spore dine forfedreDet er likevel ikke all informasjon som kommer frem ved hjelp av google, Arkivportalen eller Digitalarkivet. Det er fordi det ikke er all informasjon som skal ut på nettet. Da kan du gå via Arkivportalen eller sende en direkte forespørsel til det aktuelle statsarkivet. Du må da møte opp på en lesesal i Riksarkivet for å få tilgang til materialet.

Hva leter du etter?

Arkivene omfatter kirkebøker, folketellinger, sjømannsruller, skattemanntall og militære ruller. De som ligger på nettet er skannet inn og søker du tilbake til før 1900, så må du gjerne lese den gotiske skriften som de brukte da for å skrive personer inn i arkivene. Dette kan du få hjelp til, dersom det skulle vise seg at skriften blir for kryptisk.

Forening

I Norge er der en egen Norsk Slektshistorisk forening og du kan også finne gode verktøy for videre granskning hos «Slekt og Data». Foreningen arrangerer også møter, arrangementer og kurs. De fleste trenger ikke å gå så langt for å lage et godt slektstre, men finner det meste på nettet. Lykke til!